Rané vizitkové kartony ateliéru M. L. Winter

Radek Ocelák, Aleš Vedral

Ateliér Moritze Ludwiga Wintera a jeho bratří byl komerčně nejúspěšnějším fotografickým podnikem rané vizitkové éry v Praze. Fotografování probíhalo v důstojném, honosném prostředí a snímky dosahovaly vysoké kvality. Množství dochovaných vizitkových fotografií z tohoto ateliéru nám dovolilo sestavit relativně přesnou časovou řadu jeho kartonových úprav. Tomuto úkolu napomáhá rovněž zjevně systematické, byť ne dokonalé průhledné číslování zakázek na reverzech Winterových kartonů, jež je v pražském kontextu výjimkou. V závěru uvádíme odhad relativní vzácnosti jednotlivých typů.

Typ 01 – asi rok 1861

Reverz „Photographie von Gebrüder Winter“, nečíslovaný. Averz bez potisku, časté je však úzké ostřižení kartonu kolem snímku.

Typ 02 – rok 1861/1862?

Nálepkový (02a) nebo tištěný (02b) reverz „Photographie von M. L. Winter“, nečíslovaný. Averz bez potisku.

Typ 03 – 1862

Reverz „M. L. Winter Photograph“, nečíslovaný, averz „Winter 1862“ vpravo dole, bezpatkovým písmem (03a) nebo patkovým písmem (03b).

Typ 04 – rok 1863

Averz „Winter 1863“ již pouze patkově, reverz beze změny, ale zpravidla nese razítkové číslo zakázky vlevo dole.

Typ 05 – rok 1864/1865?

Averz „Winter 1864“ (05a) nebo jen „Winter“ (05b, časově asi překryv s typem 05a a trvá o něco déle). Do reverzu přibývá působiště „Carlsbad“, číslování zakázky je zprvu razítkové, později ruční.

Typ 06 – roky cca 1865–1875

Souhrnný typ rokokově zdobných kartonů se zaoblenými rohy. Papír nelesklý, nejprve bílý, později dominuje žlutohnědý. „Winter phot.“ na averzu bývá na bílých kartonech vlevo nebo vpravo, na žlutohnědých jen vpravo. Rokokový reverz „M. L. Winter Photograph Prag & Carlsbad“ tištěn v různých odstínech červené, řidčeji černě, číslování zakázky je ruční nebo chybí.

Dílčí typy dále rozlišujeme podle detailů dekorace na reverzu vlevo od „M. L. Winter“; datování je pouze přibližné na základě relativního srovnání zakázkových čísel:

06a: „kolmé trny se spirálkou“ – cca 1865?

06b: „rozviliny“ – cca 1865–1868?

06c: „vinné listy“ – cca 1868–1875?

06d: „vodorovný trn“ – cca 1870–71?

06e: „vinné listy“, místo „Prag & Carlsbad“ je však pouze „Prag“ – cca 1875?

Časově následující typ má ještě podobnou estetiku reverzu, kartony jsou však lesklé, o několik milimetrů širší formát, snímek na averzu je červeně rámovaný. Pozdější kartonové úpravy se různí a spadají do běžné pražské produkce; ateliér zřejmě postupně přicházel o své výlučné postavení a kvantitativní prvenství.

V následujícím přehledu vzácnosti označujeme hvězdičkou (*) typy, které jsou v rámci winterovské produkce méně obvyklé, dvěma hvězdičkami (**) typy, které považujeme za vzácné.

01*

02a** 02b**

03a* 03b**

04

05a* 05b

06a* 06b 06c 06d* 06e**

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *