Aktuality

Naší ideou je fotogenealogie

Tyto stránky se zrodily z lásky ke starým fotografiím a k rodinné historii. Z poznání, že stará portrétní fotografie nám sděluje v nějakém ohledu víc než jakýkoli psaný záznam. Z neodbytného dojmu, že někde na světě se povalují fotky našich předků, kterým jsme nikdy neměli možnost pohlédnout do tváře.

Počátky fotografie sahají do první poloviny 19. století a její velké rozšíření v majetnějších vrstvách se datuje do jeho 60. let. Začátkem 20. století byla fotografie v českých zemích již velmi běžnou záležitostí. Z této úvahy plyne, že naprostá většina našich předků zemřelých po roce 1900 – v případě středních a vyšších vrstev třeba i po roce 1870 – pravděpodobně nejednou v životě stála před objektivem fotoaparátu. Jenže fotografie v době před-digitální jsou z podstaty věci artefakty. Ztrácejí se fyzicky – a ztrácí se také povědomí o tom, koho zobrazují.

Naší ideou je fotogenealogie. Možnost dohledat k určenému rodu fotografie tak staré, že bychom při pohledu na ně pocítili skutečnou závrať z času. Ke skutečné fotogenealogii máme dosud na míle daleko, a tak to bereme z opačného konce. Začínáme s popsanými fotografiemi osob a hledáme, kdo by se jich ujal. Držte nám palce.

Osiřelé foto hledá rodinu!

Kdo se ujme této krásné staré fotografie??

Hledáme potomky rodiny Václava Borového, o kterou se má podle popisu jednat. Rodina žila v obci Libeř nedaleko na jih od Prahy. Foto je z doby někdy kolem roku 1900.

Kdo se první prokáže jako přímý potomek tohoto Václava Borového, bude mít u nás výjimečně tuto fotografii zdarma.

Prosíme o sdílení!