O nás

Vycházíme z myšlenky, že stará fotografie je téměř pro kohokoli nepodstatným kusem papíru, pro několik málo lidí na světě je však skutečným pokladem: nenahraditelným svědectvím jejich vlastního původu a identity, protažené do minulosti rodu a místa. Tyto artefakty se s každou další generací roztrácejí po světě. Jakmile se takto ztratí, není pro ně návratu. Rozhodli jsme se to změnit. Hledáme staré fotografické portréty, podoby osob dávno zemřelých, a vracíme je do rukou těch, kterým na nich záleží.

Časté otázky

Kdo je na té fotografii?

V nabídce uvádíme veškerý popis, se kterým se k nám fotografie dostala a který může být relevantní pro posouzení, zda se jedná o Vašeho předka či jinou osobu pro Vás významnou. Samo toto posouzení necháváme však zásadně na Vás. Úspěšná identifikace konkrétní osoby je vždy kombinací toho, co je o fotografii známo nám, a toho, co o dané osobě víte Vy. Neobjednávejte, pokud si nejste dostatečně jist/a.

Může to být fotografie mého předka?

V tomto posuzování je třeba zohlednit různé věci, např.:

  • Ostatní známé fotografie uvažované osoby – pokud jsou v rodině k dispozici.
  • Doba pořízení fotografie v  porovnání s životními daty dané osoby.
  • Obvyklost či neobvyklost jména a příjmení (se zohledněním možných pravopisných variant). Josef Novák je nesčetněkrát častější kombinace než třeba Vilemína Krňávková. U žen je samozřejmě třeba počítat se změnou příjmení provdáním.
  • Místo pořízení fotografie (tj. místo ateliéru) a bydliště dané osoby. Portrétní fotografie se typicky pořizovaly v dosahu bydliště (případně v místě studia apod.). Např. rolník ze střední Moravy se téměř jistě nefotil v ateliéru na jihu Čech. U úředníků, učitelů apod. byla místní pohyblivost vyšší.
  • Sociální status uvažované osoby. Fotografie jako společenský fenomén postupovala v 2. polovině 19. století od vyšších, majetnějších vrstev. Chudší vrstvy obyvatelstva (dělnictvo, bezzemci, chalupníci) se minimálně do počátků 20. století fotily jen minimálně. Sociální status osoby na fotografii lze částečně odhadovat podle oděvu.
Nejsou vaše ceny příliš vysoké? V antikvariátu jsem viděl/a kabinetky levnější…

Staré fotografie zařazujeme do nabídky jako jedinečný genealogický materiál, spíše než jako sběratelské a antikvární zboží. Necílíme na sběratele kabinetek, fanoušky ateliérů a fotografických technik,* nýbrž na lidi se zájmem o fotografie právě těchto osob. Ostatní odkazujeme na běžnou antikvární nabídku nepopsaných fotografií. Velká většina našich fotografií vzhledem k úzké cílové skupině nikdy nenajde svého zájemce, což bohužel musíme zohlednit v ceně těch „šťastnějších“.

Pokud je u některé naší fotografie cena originálu pro Vás příliš vysoká, můžeme nabídnout kvalitní elektronickou kopii (ve vysokém rozlišení, samozřejmě bez vodoznaku) za jednotnou cenu 250 Kč pro všechny fotografie.

*NOVÉ: Nepopsaným fotografiím na kartonu jako sběratelskému materiálu už se tak trochu věnujeme také, viz Katalog české vizitkové fotografie.

Jaká je reálná kvalita a ostrost fotografií v nabídce?

Obyčejně výrazně vyšší než v našem nabídkovém náhledu. O případné neostrosti nebo poškození daného snímku Vás budeme před potvrzením objednávky informovat.

Jakou mám záruku správnosti?

Ručíme za věrohodné předání popisku, s nímž jsme fotografii získali, a za důvěryhodný původ zboží. Pochopitelně však nejsme schopni ručit za Vaši identifikaci fotografie s některou konkrétní osobou.  Příklady:

  • Objednal/a jste si z nabídky fotografii Rudolfa Schlegela, později se ale ukázalo, že popisek byl z naší strany chybně přepsán a ve skutečnosti jde o Rudolfa Schrödera. –> Na toto se naše záruka vztahuje.
  • Objednal/a jste si z nabídky fotografii Josefa Nováka narozeného 1. 12. 1878 v domnění, že jde o Vašeho pradědečka; později jste ale zjistili, že Váš praděda se ve skutečnosti jmenoval Jan Novák a narodil se 12. 1. 1887. –> Na toto se naše záruka nevztahuje.
Vykupujete staré fotografie?

Pokud máte větší soubor vizitek nebo kabinetek (i nepopsaných), nabídněte i s náhledem, třeba se domluvíme. Vykupujeme však pouze za ceny nepopsaných fotografií, abychom nikoho nemotivovali k výrobě falešných popisků. Ve zvláštní oblibě máme autory a ateliéry Wilhelm Rupp, Vladimír Jindřich Bufka, Čestmír Krátký, Josef Ryšánek, Jitka Janatková, Jindřich Štreit. Neváhejte nám nabídnout jejich práce, jakož i další technické a tematické zajímavosti z oboru historické fotografie.

V nabídce jsem pro sebe nic nenašel/nenašla, ale líbí se mi to. Jak mohu pomoci?

Děkujeme! Potěšíte nás například doporučením naší nabídky těm Vašim známým, kteří nosí příjmení zastoupená i mezi našimi fotkami. Můžete nám také poslat svůj tip na větší soubor popsaných starých portrétních fotografií (v nabídce antiků, antikvariátů, ale i v muzejní či soukromé sbírce apod.).

A co ještě?

Jsme velkými obdivovateli historika fotografie Pavla Scheuflera. Nebýt jeho mnohaleté práce, o dějinách fotografie v českých zemích bychom toho věděli mnohem, mnohem méně! Můžete si u něj například objednat tisky působivých historických fotografií k výzdobě interiéru nebo absolvovat některý z jeho kurzů fotografování.

Neváhejte se na nás obrátit se svými dotazy a nejasnostmi ohledně starých fotografií dochovaných ve Vaší rodině. Rádi se je pokusíme zodpovědět.

Obchodní podmínky